Патријаршија је опасана великим зидовима ради заштите.