Тврђава је подигнута да би ојачала одбрану границе између Смедерева и Голупца од угарских упада. Стратешку важност ово утврђење је имало до 1521.године, када су се прошириле границе турске империје на север. Тиме је ова тврђава изгубила свој значај као погранична тврђава. Половином 19.века Турци потпуно напуштају ову тврђаву…