За уређење парка био је одговоран Атанасије Николић професор математике, „начертанија“ и „земљомерија“ и први ректор Лицеја у Крагујевцу. У тада модерном енглеском стилу он је овде формирао прву парковску површину у Београду са вијугавим стазама, бујним растињем, употребом воде у виду потока и језераца.