Бигрене каде, својом специфичношћу представљају заштитни знак пећине, настале су таложењем кречњака.