Пећина је добила име по засеоку Стопићи, који припада селу Рожанству.