Прва спелеолошка истраживањау пећини обавио је наш велики истраживач и творац научне спелеологије, Јован Цвијић 1909. и 1913. године.