Српска православна црква Светог Георгија у Будимпешти налази се у центру Будимпеште, у Српској улици, (Szerb utca) у главној пешачкој зони града.