Godine 1979. otkriven je novi spomenički kompleks.