Tarabići su navodno predvideli pronalazak televizije, telefona, telegrafa, predvideli su smene na prestolu Srbije, propast Karađorđevića, dolazak Josipa Broza na vlast i drugo. Prvi Tarabić za koga se tvrdilo da ima proročke mogućnosti bio je Miloš Tarabić koji se rodio 1809.godine a umro 1854.godine.