У етно селу Сирогојно се може видети стара пецара – казан за печење ракије. Овакви стари примерци „пецара“ користили су се до ИИ светског рата и данас се ретко могу видети. Некада је свако добро стојеће домаћинство имало овакву пецару. Данас их у нашим селима више нема. Ова у Сирогојну је једна од добро очуваних. Печење ракије је увек био догађај. Од ране јесени до дубоку у зиму, народ се окупљао око казана где се пекла ракија, то је био друштвени догађај који је окупљао комшије, пријатеље…