Део посуђа из млекара, Сирогојно.

Млекар је помоћна зграда у српском сеоском домаћинству која има само једну намену: у њој се држе и прерађују производи од млека – кајмак и сир.