Кров на кућама је стрм, на четри воде. Био је покривен сламом, каменом или даском – шиндром.