У склопу црквеног комплекса, међу столетним стаблима, пратећи конфигурацију терена, смештене су собрашице, зване још и софре или шатре.