У оквиру комплекса налази се и мали „Вождов музеј“