Предов крст је предео нетакнуте природе, већим делом под режимом заштите I степена, обухвата делове атара насеља Растиште и Јагоштица на планини Тари, у оквиру НП Тара, на територији општине Бајина Башта.