Најлепше украшена кућа у Београду 2017.године.

Кућа Вука Томића који сваке године, традиционално, украси своју кућу.