Пећина -испосница у којој је живео Свети Зосим постоји и данас