О животу Преподобног Зосима Синаита нема сачуваних историјских података ни записа осим снажног народног предања о његовој смрти. Његов долазак у Србију се везује за Преподобног Григорија Горњачког, чији је био ученик и са којим је дошао у Србију.