Sadašnja manastirska crkva posvećena je Saboru Svetog Arhanđela Gavrila. Ovo je treća građavina na istim temeljima. Završena je i osvećena 1924.god. Ktitor ove crkve bio je Kralj Aleksandar I Karađorđević.