Manastir Rača spada u najveće manastire kada je reč o dimenzijama. Dugačak je 23m, a širok 8,5m. Visina do vrha kubeta je 20m, ako u visinu ne uračunamo krst.