Не зна се тачно када је подигнут и ко га је подигао. Сматра се, по предању, да потиче из IX века (тачније 818. године), а да је обновљен у XIII веку.