Лежи на левој обали реке Јерме (Паљевице) која се улива у Црно море.