Краљ Владислав је Милешеву подигао као своју гробну цркву.