Ikonostas u crkvi je urađen 1757. godine. Na njemu je, između ostalih, radio i Janko Halkozović.