Mala Remeta se prvi put pominje u turskim dokumentima iz 1546. godine. Navedeno je da manastir ima veliko imanje, pa se pretpostavlja da je bio veoma bogat za to vreme.