Mala Remeta nema zvonik, pa se zvono nalazi ispred crkve na drvenim stubovima koje natkriva limeni krov.