U srednjem veku pored manastira je prolazio put koji je povezivao Beograd sa Carigradom. Ovaj put je za manastir predstavljao prednost dok je trajala srpska srednjovekovna država, ali je postao koban za vreme turske vlasti, jer su njime turski pljačkaški odredi lako stizali do manastira.