Темељ цркве је од ломљеног камена а зидови и прозори од тесаних храстових греда. Кров је висок, стрм и покривен крупном шиндром. Трем и целокупна унутрашњост цркве поплочани су опеком.