Оригинални иконостас, највероватније је урадио Константин Зограф 1818. године. Његова дела се налазе у више цркава на простору централне и северне Србије.