Испод литице, на великом проширењу се налази Еко Бивак. То је објекат у коме је смештена чуварска служба клисуре Градац, али и објекат у коме је могуће резервисати смештај и боравити у правим природним условима.