Предео изутених одлика Клисура реке Градац је стављена под заштиту државе.