Река Градац је богата рибом и посећује је велики број пецароша. У водама Градца се могу наћи: Поточна пастрмка која је и најцењенија риба у овој реци, затим Клен, Поточна мрена, Пеш