Јелова гора има велики туристички потенцијал који није довољно познат ни искориштен.