Hram Svetog Save u Beogradu najveći je srpski pravoslavni hram i najveći pravoslavni hram na Balkanu . Podignut je na mestu na kome se smatra da je Kodža Sinan-paša 1594. godine spalio mošti Svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja crkve je finansirana dobrovoljnim prilozima.