У селу је подигнут споменички комплекс посвећен кнезу Милошу.