Водиле су се многе битке око Голубачке тврђаве, нарочито између Османског царства и Краљевине Мађарске. Од 1867. године, предат је српском кнезу Михаилу Обреновићу.