Пројекат ревитализације тврђаве подразумева и враћање оригиналног изгледа целокупне тврђаве. Мај 2017