Предивни предели планине Таре су најчешћи мотиви Миће Тарског.