Pored domaćinstva i celom dužinom kanjona reke Gradac možete sresti veliki broj sportskih ribolovaca