У Девојачком бунару се налази више туристичких објеката – пансиона и  ресторана. У месту се налазе и 2 отворена базена.