Током година црква је више пута обнављана. Током обнове у периоду 1885-1890. година, уз цркву је подигнут звоник од дрвета, висине 22 м.  Поред ове било је још неколико обнова цркве – 1921. па 1966. па 1990.године. Црква и данас изгледа веома лепо, очувано и све је на свом месту. То су резултати последње обнове цркве у периоду од 2004. до 2006.године