У јужном делу наоса налази се саркофаг са костима цара Душана, које су заслугом Радослава Грујића 1927. пренесене из његове задужбине манастира св. Арханђела код Призрена, прво у Патријаршију, а потом 1968. године у цркву Светог Марка.