У посебним приликама у овој цркви службу је обављао Хаџи-Рувим, идејни вођа I Српског устанка