Crkva je sagrađena po projektu arhitekata Pere Popovića i Ž. Tatića u duhu srpske srednjovekovne arhitekture. Fasade i dekorativni elementi su rešeni u stilu Moravske škole, dok je koncepcija prostornog rešenja pozajmljena od Raške škole.