Dragan Marunić i đakon Nikola Lubardić iz Beograda rade freskopisanje celog hrama, a zasad je oslikan oltarski i pevnički deo. Marunić je takođe oslikao i ikone na ikonostasu u lepom duborezu.