CRKVA SVETE TROJICE; KUMODRAŽ; BEOGRAD
Crkva Svete Trojice u Kumodražu podignuta je 1924. godine. Inicijativa za podizanje hrama na ovom prostoru potiče od ktitorke Perside Milenković.Ktitorkina želja da podigne crkvu baš u Kumodražu bila je inspirisana poreklom velikog srpskog vojskovođe, vojvode Stepe Stepanovića (1856-1929.) koji je rođen u Kumodražu.