Зидне слике је 1908. године радио италијански сликар Гасталди.