У склопу црквеног комплекса, међу столетним стаблима, пратећи конфигурацију терена, смештене су собрашице, зване још и софре или шатре. То су мале дрвене зградице које су подизали имућнији домаћини и које су њима и њиховим гостима служиле приликом одржавања црквених сабора.

Постоји неколико типова собрашица. Породице које су живеле најближе цркви правиле су „совре“ – клупе на отвореном простору. Они који су живели нешто даље од цркве, око совре су правили ниске ограде са крововима од дасака.