Налази се у долини Проломске реке, на 640 m надморске висине. Удаљена од центра Пролом бање 2,5 km.