Било је то језгро будуће војске западне Србије, која је неколико дана касније потукла Турке у бојевима код Бељина и Свилеуве и 20. марта 1804.године, ослободила Ваљево.
Предвођена Ненадовићима ова војска је 1804. године после Ваљва ослободила и Шабац а 1805.године и Ужице. Ове јединице учествовале су и у ослобађању Смедерева и Београда.